Informace o nás a naší činnosti

Po roce 1989, kdy se v naší zemi radikálně změnily politické a ekonomické poměry, začala spousta dobrých řemeslníků, kteří byli do té doby zaměstnáni ve větších či menších státních podnicích nebo výrobních družstvech samostatně podnikat takzvaně "na registraci".

Do této průkopnické doby se zapisuje vznik naší firmy. Pět společníků v té době založilo takzvané konsorcium, ze kterého v roce 1990 vznikla firma

AG AQUA GAS MONT-SERVIS

Přeměnou z tohoto konsorcia a odchodem dvou společníků, vzniká v roce 1991 samostatná  firma

AG AQUA GAS MONT-SERVIS spol. s r.o.

Tato firma působí na našem trhu úspěšně dodnes.

V současnosti vystupuje naše firma jako komplexní organizace se širokou základnou menších subdodavatelů, jejichž schopnosti a kvalita odvedené práce jsou dlouholetou spoluprací prověřeny.

 Provádíme:

 •zdravotní instalace - měď, plast, ocel
•venkovní a vnitřní kanalizace
•venkovní a vnitřní vodovod- měď, plast, ocel
•domovní plynovody, plyn. přípojky
•revize plyn
•dodávky a montáže strojních zařízení, solárních kolektorů, tepelných čerpadel
•rozvody ústředního vytápění- měď, plast, ocel
•podlahové vytápění - měď, plast, ocel
•veškeré zednické, výkopové, obkladačské a malířské práce


 

•Firma AG AQUA GAS MONT-SERVIS spol. s r.o. od základu provádí veškeré zdravotní instalace, venkovní a vnitřní kanalizace, venkovní a vnitřní vodovody, domovní plynovody včetně plynových přípojek, revize plynovodů, dodávky a montáže strojních zařízení ( čističky odpadních vod, čerpadel apod. jak výše uvedeno). Dodávku a montáž zařizovacích předmětů dle požadavku objednatele, zámečnické práce, rozvody ústředního a etážového vytápění, zednické a obkladačské práce.
•Je samozřejmostí, že výše uvedené práce provádíme včetně dodávky veškerého materiálu. Veškeré výše uvedené práce provádíme nejen na území hlavního města Prahy, ale víceméně po celé republice.
•Dle požadavku zákazníků zajišťujeme veškeré ostatní stavební práce (zemní práce, elektroinstalace, podlahářské práce, pokrývačské práce, a pod.).
•Provádíme nejen akce velkých rozsahů, ale i drobnější práce a veškeré opravy a rekonstrukce bytového fondu.